Zásady ochrany osobních údajů

Obecná ustanovení

1. Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují základní principy a postup shromažďování, zpracování a ukládání osobních údajů e-shopu MB „Wide range metals“ (www.widerangemetals.com) a MB „Wide range materials“ zákazníka.

2. Shromažďování, zpracování a ukládání vašich osobních údajů se řídí těmito zásadami ochrany osobních údajů, zákonem o právní ochraně osobních údajů Litevské republiky a dalšími právními akty.

3. Poskytnutím svých osobních údajů v e-shopu souhlasíte s tím, že wideangemetal.com je bude spravovat a zpracovávat pro účely, prostředky a postupy stanovené v těchto zásadách ochrany osobních údajů a právních aktech.

4. MB „Wide range materials“ se řídí následujícími základními principy zpracování osobních údajů:

4.1. Osobní údaje jsou shromažďovány pro definované a legitimní účely.

4.2. Osobní údaje jsou zpracovávány přesně a spravedlivě.

4.3. Osobní údaje jsou zpracovávány zákonně, pouze v případech, kdy:

4.3.1. subjekt údajů dává souhlas, zavazuje se dodržovat pravidla používání e-shopu;

4.3.2. smlouva je uzavřena nebo provedena, pokud je jednou ze stran subjekt údajů;

4.3.3. MB „Wide range materials“ je ze zákona povinen zpracovávat osobní údaje;

4.3.4. osobní údaje musí být zpracovávány z důvodu oprávněného zájmu sledovaného www.widerangemetals.com nebo třetí stranou, které jsou osobní údaje poskytovány, a pokud zájmy subjektu údajů nejsou důležitější.

4.4. Osobní údaje jsou neustále aktualizovány.

4.5. Osobní údaje nebudou uchovávány po dobu delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

4.6. Osobní údaje zpracovávají pouze zaměstnanci, kterým bylo takové právo uděleno.

4.7. Veškeré informace o zpracovávaných osobních údajích jsou důvěrné.

4.8. Státní inspektorát ochrany údajů bude informován o zpracování osobních údajů stanoveným postupem.

5. MB „Širokopásmové kovy“ respektuje právo každého na soukromí. Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, věková skupina, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa a další informace uvedené v registračním formuláři e-shopu) jsou shromažďovány a zpracovávány pro následující účely:

5.1. zpracovat vaše objednávky zboží;

5.2. vystavovat finanční dokumenty (např. faktury);

5.3. řešit problémy spojené s prezentací nebo dodáním zboží;

5.4. plnit další smluvní závazky;

5.5. pro účely přímého marketingu.

6. Registrační e-mail V obchodě musíte uvést úplné a správné osobní údaje.

7. Při zpracování a uchovávání vašich osobních údajů společnost MB „Wide range metals“ implementuje organizační a technická opatření, která zajišťují ochranu osobních údajů před náhodným nebo nezákonným zničením, změnami, zveřejněním a proti jakémukoli jinému nezákonnému zpracování.

8. MB „Wide range materials“ může používat údaje, které přímo nesouvisejí s vaší osobou, pro statistické účely, údaje o zakoupeném zboží. Tyto statistiky budou shromažďovány a zpracovávány takovým způsobem, aby se zabránilo zveřejnění identity zákazníka nebo jiných osobních údajů, které by mohly být použity k identifikaci zákazníka.