Izjava o privatnosti

Opće odredbe

1. Ova politika privatnosti regulira temeljna načela i postupak prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka e-trgovine MB “Widerange metals” (www.widerangemetals.com) i MB “Widerange metals” kupaca.

2. Prikupljanje, obrada i pohrana vaših osobnih podataka utvrđena je ovom politikom privatnosti, Zakonom o pravnoj zaštiti osobnih podataka Republike Litve i drugim pravnim aktima.

3. Davanjem svojih osobnih podataka u e-trgovini suglasni ste da će widerangemetal.com njima upravljati i obrađivati ​​u svrhe, sredstva i postupke predviđene ovom politikom privatnosti i pravnim aktima.

4. MB “Wide range metals” slijedi sljedeća osnovna načela obrade osobnih podataka:

4.1. Osobni podaci prikupljaju se u definirane i legitimne svrhe.

4.2. Osobni podaci se obrađuju točno i pošteno.

4.3. Osobni podaci obrađuju se zakonito, samo u slučajevima kada:

4.3.1. ispitanik daje privolu, pristaje se pridržavati pravila korištenja e-trgovine;

4.3.2. ugovor se sklapa ili izvršava kada je jedna od strana nositelj podataka;

4.3.3. MB “Wide range metals” je po zakonu obvezan obrađivati ​​osobne podatke;

4.3.4. osobni podaci moraju se obraditi zbog legitimnog interesa koji vodi www.widerangemetals.com ili treća strana kojoj se osobni podaci daju, te ako interesi ispitanika nisu važniji.

4.4. Osobni podaci se stalno ažuriraju.

4.5. Osobni podaci čuvaju se ne duže nego što je potrebno za svrhe za koje se podaci obrađuju.

4.6. Osobne podatke obrađuju samo zaposlenici kojima je takvo pravo odobreno.

4.7. Svi podaci o obrađenim osobnim podacima su povjerljivi.

4.8. O obradi osobnih podataka obavještava se Državna inspekcija za zaštitu podataka prema utvrđenom postupku.

5. MB “Wide range metals” poštuje svačije pravo na privatnost. Vaši osobni podaci (ime, prezime, dobna skupina, adresa, broj telefona, e-mail adresa i ostali podaci navedeni u obrascu za registraciju e-trgovine) prikupljaju se i obrađuju u sljedeće svrhe:

5.1. obrađivati ​​vaše narudžbe za robu;

5.2. izdavati financijske dokumente (npr. fakture);

5.3. rješavati probleme vezane uz prezentaciju ili isporuku robe;

5.4. izvršavati druge ugovorne obveze;

5.5. za potrebe izravnog marketinga.

6. Registracijski e-mail Morate dati potpune i točne osobne podatke u trgovini.

7. U obradi i pohrani Vaših osobnih podataka, MB “Wide range metals” provodi organizacijske i tehničke mjere koje osiguravaju zaštitu osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, izmjene, otkrivanja, kao i od svake druge nezakonite obrade.

8. MB “Wide range metals” može koristiti podatke koji nisu izravno povezani s vašom osobom u statističke svrhe, podatke o kupljenoj robi. Takve statistike će se prikupljati i obrađivati ​​na način da se spriječi otkrivanje identiteta Kupca ili drugih osobnih podataka koji bi se mogli koristiti za identifikaciju Kupca.