Bakrene metalne anodeŠto je bakrena metalna anoda

A bakrena metalna anoda je čvor koji dopušta struji da struji u električni uređaj. Obično je, ali ne uvijek, pozitivni pol elektrokemijske ćelije gdje su koncentrirani anioni (negativno nabijeni ioni). Postoje mnoge vrste anoda, kao što su grafitna anoda i aluminijska anoda. Bakrene anode se razlikuju od ovih jer su specijalizirane za rafiniranje bakra, proces poznat kao taljenje bakra.

Sirovine za bakrene metalne anode

Bakreni anodni materijal dolazi s dva mjesta; Bakar je rafinirani ili korišteni materijal. Rafinirani bakar javlja se kao katodni bakar jer se bakar rafinira elektrolizom (galvanizacija iz otopine). U tom se procesu pjenasti bakar (oko 95% bakra) anodizira; bakar visoke čistoće se polagano nanosi na katodu, a nečistoće se talože kao mulj na dnu kupke za oblaganje. Zagađivači u mulju sadrže željezo, sumpor, telur, selen, zlato, srebro, cink, arsen i druge nečistoće. Stari bakar proizvodi se u cijelom svijetu, iz komunalnih vodova, telefonskih vodova, transformatora, vodovodnih cijevi, autobusnih linija i drugih izvora. Takve materijale općenito grupira i razvrstava taj trgovac otpadom. Nedostatak starog metala je što može biti kontaminiran. Svi prethodno spomenuti izvori sadrže čelik, kositar, srebro i olovo. Metali se također mogu miješati tijekom sortiranja, a legure bakra mogu se zamijeniti s čistim bakrom.  

Zrnasta struktura bakrene metalne anode

Zrnasta struktura je bitna karakteristika bakrene anode. Ova struktura je u potpunosti određena proizvodnjom anode, a sada ćemo raspravljati o ovom pitanju. Lijevanje bakrene anode je najjednostavniji i najjeftiniji način. Međutim, anoda od lijevanog bakra ne pokazuje finu, jednoliku zrnastu strukturu potrebnu za izvrsno prevlačenje. Veća brzina lijevanja povećat će prinos, smanjiti troškove i rezultirati većom veličinom zrna, a time i lošijom strukturom zrna.

Proizvodnja bakrenih metalnih anoda

potrebno ga je tretirati nakon lijevanja. Obično uključuje vruće valjanje, vruće istiskivanje ili vruće kovanje Za proizvodnju bakrene anode s finom zrnom strukturom. Kada se bakar formira pri visokoj temperaturi i visokom tlaku, struktura zrna se mijenja kako bi postala rafinirana i ujednačena. Osim anode, bakar za različite procese također zahtijeva dobru zrnastu mrežu (žica, sabirnica, bakrena folija i lim). Proizvodnja anodnog bakra Bakrene anode se sastavljaju mljevenjem bakrene rude nazvane halkopirit (CuFeS2) i miješanjem s vodom, borovim uljem i pentil furoatom, soli koja se koristi da smjesa ostane izvan vode. Komprimirani zrak prolazi kroz sortu radi daljnjeg pročišćavanja nakon što se smjesa napravi. Zatim je smjesa halkopirit pomiješana s vapnencem i pijeskom i zagrijana na oko 2,300°F (1,110°C) u peći za kisik. Kada se smjesa zagrije, kisik u peći reagira sa željezom u halkopiritu da nastane željezni oksid (II). Bakar još uvijek postoji u obliku bakrenog sulfida, izvrstan je električni vodič. Sumpor dioksid se također proizvodi kao nusproizvod u ovom procesu.

Tipična primjena bakrene metalne anode

 
  • Dekorativna galvanizacija
  • Elektronska komponenta
  • Otpornost automobilskih dijelova na koroziju
  • Električni priključak
  • Oprema za distribuciju
  • Municija
  • Kovanice
  • Žičano polaganje
 

rezime

Jednostavno, nekoliko čimbenika definira kvalitetu postupka proizvodnje bakrene anode. Te značajke uključuju čistoću bakra, finozrnastu strukturu, ujednačen sadržaj i raspodjelu fosfora, te pravilno čišćenje i pakiranje anoda i pripremu za upotrebu. Stoga bi kvaliteta bakrene anode trebala biti značajna za tvornicu galvanizacije jer će ispravna proizvodna anoda: Produžiti vijek trajanja kupke za galvanizaciju. Manje zagađenje metalom; Proizvedeni dijelovi nemaju grubi osjećaj; mulj; Zahtijeva manje održavanja.