Na tvrtke Europske unije s PDV identifikacijskim brojem primjenjujemo nultu stopu PDV-a.

Molimo kontaktirajte nas putem e-pošte: info@widerangemetals.com kako biste nastavili svoju narudžbu koristeći nultu (0%) stopu PDV-a.