Anody miedzianeCo to jest miedziana anoda metalowa?

A miedziana anoda metalowa to węzeł, który umożliwia przepływ prądu do urządzenia elektrycznego. Jest to zwykle, ale nie zawsze, dodatni biegun ogniwa elektrochemicznego, w którym skoncentrowane są aniony (jony naładowane ujemnie). Istnieje wiele rodzajów anod, takich jak anoda grafitowa i anoda aluminiowa. Anody miedziane różnią się od tych, ponieważ specjalizują się w rafinacji miedzi, procesie znanym jako wytop miedzi.

Surowce do anod miedzianych

Materiał anody miedzianej pochodzi z dwóch miejsc; Miedź jest materiałem rafinowanym lub używanym. Miedź rafinowana występuje jako miedź katodowa, ponieważ miedź jest rafinowana przez elektrolizę (galwanizacja z roztworu). W tym procesie miedź piankowa (około 95% miedzi) jest anodowana; miedź o wysokiej czystości jest powoli powlekana na katodzie, a zanieczyszczenia osadzają się w postaci szlamu na dnie kąpieli galwanicznej. Zanieczyszczenia zawarte w szlamie zawierają żelazo, siarkę, tellur, selen, złoto, srebro, cynk, arsen i inne zanieczyszczenia. Złom miedzi jest produkowany na całym świecie, z linii elektroenergetycznych, linii telefonicznych, transformatorów, rur wodociągowych, linii autobusowych i innych źródeł. Takie materiały są na ogół grupowane i klasyfikowane przez tego sprzedawcę odpadów. Wadą złomu jest to, że może być zanieczyszczony. Wszystkie wymienione wcześniej źródła zawierają stal, cynę, srebro i ołów. Metale mogą być również mieszane podczas sortowania, a stopy miedzi mogą być mylone z czystą miedzią.  

Struktura ziarna anody z miedzi metalowej

Struktura ziarna jest podstawową cechą anody miedzianej. Ta struktura jest całkowicie zdeterminowana przez produkcję anody i teraz omówimy tę kwestię. Odlewanie anody miedzianej jest najprostszą i najtańszą metodą. Jednak odlewana anoda miedziana nie wykazuje drobnej, jednorodnej struktury ziarna wymaganej do doskonałego powlekania. Wyższa prędkość odlewania zwiększy wydajność, obniży koszty i spowoduje większe rozmiary ziaren, a tym samym gorszą strukturę ziarna.

Produkcja anod miedzianych

należy go poddać obróbce po odlaniu. Zwykle obejmuje walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub kucie na gorąco w celu wytworzenia anody miedzianej o drobnoziarnistej strukturze. Kiedy miedź powstaje w wysokiej temperaturze i pod wysokim ciśnieniem, struktura ziarna jest modyfikowana tak, aby stała się wyrafinowana i jednolita. Oprócz anody miedź do różnych procesów wymaga również dobrej sieci zbożowej (drut, szyna zbiorcza, folia miedziana i blacha). Produkcja miedzi anodowej Anody miedziane są montowane poprzez mielenie rudy miedzi zwanej chalkopirytem (CuFeS2) i mieszanie jej z wodą, olejem sosnowym i furoinianem pentylu, solą używaną do utrzymywania mieszaniny z dala od wody. Sprężone powietrze przepuszcza się przez odmianę w celu dalszego oczyszczenia po wytworzeniu mieszaniny. Następnie mieszaninę chalkopirytu połączono z wapieniem i piaskiem i podgrzano do około 2,300°F (1,110°C) w piecu tlenowym. Po podgrzaniu mieszanki tlen w piecu reaguje z żelazem zawartym w chalkopirycie, tworząc tlenek żelaza (II). Miedź nadal istnieje w postaci siarczku miedzi, jest doskonałym przewodnikiem elektrycznym. Jako produkt uboczny w tym procesie powstaje również dwutlenek siarki.

Typowe zastosowanie anody miedziano-metalowej

 
  • Galwanizacja dekoracyjna
  • Komponent elektroniczny
  • Odporność na korozję części samochodowych
  • Złącze elektryczne
  • Sprzęt dystrybucyjny
  • Amunicja
  • Monety
  • Poszycie drutu
 

Podsumowanie

Mówiąc prościej, kilka czynników określa jakość procedury wytwarzania anody miedzianej. Cechy te obejmują czystość miedzi, drobnoziarnistą strukturę, równomierną zawartość i dystrybucję fosforu oraz właściwe czyszczenie i pakowanie anod oraz przygotowanie do użycia. Dlatego jakość anody miedzianej powinna mieć znaczenie dla zakładu galwanicznego, ponieważ prawidłowa anoda produkcyjna: Wydłuży żywotność kąpieli galwanicznej. Mniejsze zanieczyszczenie metalami; Wyprodukowane części nie mają szorstkości; osad; Wymaga mniej konserwacji.