Anody cynkowo-metaloweAnoda cynkowo-metalowa

  Anody cynkowo-metalowe to anody protektorowe stosowane w celu zapobiegania korozji poprzez ochronę katodową. Anody cynkowe są również anodami galwanicznymi, pozostałe anody galwaniczne są wykonane z aluminium lub magnezu. Właściwości ochronne anod cynkowych wynikają z istotniejszego potencjału redukcyjnego szkodliwego działania niż w przypadku chronionego metalu. Utleniacz, który powoduje korozję metalu, utlenia anodę cynkową, a nie chronioną konstrukcję metalową, dzięki czemu można zapobiec rdzewieniu systemu. Ten materiał jest anodą protektorową, która emituje elektrony i powoli koroduje anodę zamiast samego metalu o mniejszym ładunku ujemnym.

Dlaczego stosuje się cynk metaliczny?

Cynk jest bardzo aktywnym metalem, który można poświęcić, co czyni go najlepszym wyborem na anody protektorowe. Anody cynkowe nadają się do słonej wody. Najczęściej stosowane są zastosowania morskie, takie jak kadłub, zbiornik, ster i molo. Jest również szeroko stosowany do podziemnych zbiorników i kanalizacji.

Opis anody cynkowo-metalowej

Anody cynkowe wykorzystują potencjał, pojemność i właściwości stopów do ochrony powierzchni metalowych przed korozją. Po zanurzeniu w wodzie anoda cynkowa ma potencjał redukcyjny -1.05 V w porównaniu z elektrodą odniesienia. Gdy anoda cynkowa jest zbliżona do innych metali o wysokim potencjale redukcyjnym, inne metale stają się katodami elektrochemicznymi. Kiedy utleniacz uderza w metalową osłonę, elektrony przepływają przez konstrukcję i uwalniają anodę cynkową, a nie ekranowany metal.

Zastosowania

W tych układach anody są często mocowane jako metaliczny cynk, więc w większości badań brakuje odpowiedniej katody do reagowania z jonami cynku. Dlatego aktywnie prowadzone są badania nad katodami nadającymi się do interkalacji, a niektóre z nich przyniosły doskonałe wyniki. Jednak wiele badań ma tendencję do pomijania znaczenia anod cynkowo-metalicznych. W praktyce anoda jest kluczem do określenia gęstości energii całej baterii. Starasz się rozjaśnić znaczenie elektrod ujemnych z metalu cynkowego. W tej sekcji pokrótce wyjaśnimy zalety i wady cynku w słabo kwaśnych środowiskach wodnych, przedstawimy ostatnie wysiłki zmierzające do poprawy działania metali cynkowych i wyciągniemy ważne wnioski dla przyszłych wysiłków badawczych.

Zalety

 • Podobnie jak inne anody galwaniczne, anody cynkowe mają następujące zalety:
 • Zewnętrzny zasilacz nie
 • Łatwa konfiguracja
 • Niskie napięcie
 • Niskie koszty utrzymania
 • Mają niskie ryzyko nadopiekuńczości

Niedogodności

 • Niedostępne w środowiskach o wysokiej odporności
 • Wymagaj izolacji elektrycznej od innych konstrukcji
 • Ograniczenie pojemności prądowej
 • ciężki
 • Mają potencjał do blokowania przepływu wody
 

Linie zamykające dotyczące cynku metalicznego

W porównaniu z wieloma badaniami nad materiałami elektrod dodatnich ZIB, badania nad poprawą wydajności elektrochemicznej elektrod ujemnych z metalicznym cynkiem są wciąż na wczesnym etapie. Aktualne problemy z elektrodą cynkową to niska wydajność cyklu i wydajność kulombowska (CE) z powodu wzrostu dendrytów, korozji własnej i tworzenia nieodwracalnych produktów ubocznych. Ostatnio opracowano kilka praktycznych strategii, takich jak reforma powierzchni międzyfazowej między elektrodą ujemną a elektrolitem, zaprojektowanie struktury ujemnej elektrody cynkowej oraz przyjęcie nowych separatorów i elektrolitów w celu rozwiązania podstawowych wad elektrod ujemnych z metalicznym cynkiem w łagodnych elektrolitach wodnych . Ta analiza podkreśla obecne postępy w anodach cynkowych i ma na celu zarysowanie perspektyw projektowania wysokowydajnych anod cynkowo-metalicznych w wodnych ZIB.