Anody niklowo-metaloweCo to jest anoda niklowo-metalowa?

Połączenia anoda niklowo-metalowa służy do galwanizacji, jednego z procesów niklowania. Ta anoda jest zwykle formowana z czystego metalu w kształt dysku, takiego jak kulka lub mała moneta. Anody niklowe służą do pokrywania niklem plastiku i innych metali. Ta anoda jest zwykle wykonana z czystego metalu uformowanego w krążek przypominający kulkę lub małą monetę. Anody niklowe służą do pokrywania niklem plastiku i innych metali. Aby rozwiązać problem zużycia anody niklowej podczas przenoszenia galwanizacji na podłoże w przypadku galwanizacji niklem.

Co to jest galwanizacja?

Galwanizacja doprowadza prąd elektryczny do niklu na galwanizowanym przedmiocie. Anoda jest elektrodą dodatnią, a przedmiot, który ma być pokryty, to elektroda ujemna. Cały nikiel usunięty z anody przylega do przedmiotu galwanicznego. Im grubsza warstwa niklu przedmiotu, który ma być powlekany, tym większa ilość materiału anody niklowej użytej w procesie powlekania. Istnieje również niklowanie elektrolityczne z wykorzystaniem reakcji chemicznej do powlekania niklu. Zbiornik procesowy jest wypełniony anodami tytanowymi: kwadratową, okrągłą, peletową i tarczową w koszu. Jest wypełniony anodami kwadratowymi, okrągłymi, płaszczowymi lub dyskowymi. Jest to standardowa praktyka w branży stosowana w produkcji od dziesięcioleci. Jest to tradycyjna metoda stosowana w branży od dziesięcioleci.

Zastosowania anody niklowo-metalowej do odporności na korozję

Galwanizacja powoduje przepływ prądu elektrycznego przez nikiel, aby pokryć przedmiot. Elektroda dodatnia jest elektrodą dodatnią, a powlekany przedmiot jest elektrodą ujemną. Cały nikiel wyjęty z anody niklowej przylega do przedmiotu, który ma być powlekany. Im grubsza warstwa niklu przedmiotu, który ma być pokryty, tym bardziej znaczący jest materiał anody niklowej użyty w procesie powlekania. Istnieje również niklowanie bezprądowe wykorzystujące reakcję chemiczną do powlekania niklu. Anody protektorowe wykonane są z łatwo korodującego metalu. Anody protektorowe są metalami łatwo korodującymi i zazwyczaj zapobiega się ich korozji poprzez przyciąganie cząstek powodujących rozkład. Typowe metale stosowane w anodach protektorowych to aluminium, cynk i magnez.

Anoda niklowo-metalowa

Anody prętowe niklowe są jedną z najbardziej starzejących się form na żądanie, ale stanowią niewielki procent całej anody niklowej wykorzystywanej do galwanizacji. Przez lata anody z prętów niklowych były montowane poprzez modyfikację technologii i są teraz wytwarzane poprzez wytłaczanie 3-calowego pręta eliptycznego na 12-14 stóp. Anoda z pręta niklowego jest cięta zgodnie ze specyfikacją użytkownika końcowego. Anoda z pręta niklowego jest przycinana zgodnie ze specyfikacją użytkownika końcowego, dzięki czemu hak można zaczepić o pręt anodowy lub szynę garnca galwanicznego. Takie jak kołek można połączyć z prętem anodowym lub szyną, otwierając otwór i stukając. Jest zainstalowany w zbiorniku.

Zalety anody z siarczku niklu

Najważniejszą zaletą elektrod ujemnych z siarczku niklu jest to, że rozpuszczają się one przy niższym napięciu niż elektrody ujemne z siarczku niklu. Istnieją kontrowersje dotyczące tego, czy doprowadzi to do długoterminowych oszczędności energii, jak początkowo twierdzono. Zaletą elektrod niklowych poddanych obróbce za pomocą siarczkowania jest to, że mogą one zmniejszyć stężenie chlorku niklu w roztworze do galwanizacji. I daj film poszycia o niskim naprężeniu wewnętrznym. W zależności od zastosowania galwanicznego, dużą zaletą jest uzyskanie folii galwanicznej o niskim ciśnieniu wewnętrznym.  

Wniosek z niklu metalowego

Podsumowując, powlekanie galwaniczne niklem jest regularnym podejściem handlowym, przemysłowym i niesie ze sobą znaczne korzyści ekonomiczne. Anody niklowe są niezbędne do galwanizacji niklem. Galwanizacja niklem wymaga anody niklowej. Z biegiem czasu zmieniał się też skład. Anody niklowane galwanicznie są ogólnie uważane za produkty, ale anody niklowane galwanicznie są zwykle uważane za produkty, ale zwykle uważa się je za produkty. Jednak do ich produkcji potrzeba wielu technologii.