Proszki metali miedzianych
Co to są proszki miedziane?

To jest błyszczące proszek który ma pomarańczowo-czerwony kolor i jest szeroko stosowany w metalurgii proszków. Miedź jest metalem bardzo przewodzącym, dlatego ma wiele zastosowań w metalurgii proszków. Metalurgia proszków wymaga mniej obróbki i może produkować lepsze stopy metali. Zmniejsza również ilość budowanego złomu. Te czynniki sprawiają, że miedziany proszek metaliczny wydajny materiał do stosowania w pastach przewodzących ciepło, formowaniu chemicznym, produktach ciernych, łożyskach, częściach elektrycznych itp. Granulowany proszek miedzi może mieć różne właściwości, takie jak wielkość porów, czystość, metoda produkcji, gęstość, skład, wielkość cząstek i inne.

Zastosowania proszku metalicznego miedzi


Proszek miedzi jest pomocny w przemyśle do wytwarzania wielu produktów.
  • Elementy spiekane: Proszek metaliczny miedzi służy do wytwarzania elementów spiekanych. Około 80% proszku miedzi i proszku stali jest wykorzystywane do produkcji wyrobów spiekanych. Produkty spiekane zapewniają swobodę projektowania. Zasadniczo bierzesz formę. Zrób pastę z miedzi. Wstrzyknij go do formy i pozwól mu stwardnieć. Następnie jest dodatkowo wzmacniany przez ogrzewanie w piecu. Daje doskonały składnik spiekany. W przemyśle motoryzacyjnym proszki miedzi i innych metali są wykorzystywane do wytwarzania złożonych projektów i wczesnych części, takich jak tuleje i łożyska.
  • Mosiężnictwo: Metaliczne proszki miedzi, medale brązowe i proszki metali mosiężnych są używane do lutowania elementów stalowych i innych elementów ze stopów miedzi. Są używane jako materiał wypełniający do łączenia dwóch lub więcej części metalowych. Stosowane są w postaci płynnej. Współdziałają z metalem nieszlachetnym i tworzą mocne i szczelne połączenie.
  • Chemikalia: Proszek metalicznej miedzi wytwarza chemikalia, takie jak sole miedzi i difenyl. Siarczan miedzi i azotan miedzi są produkowane przy użyciu proszku miedzi.
  • Produkty cierne: Znaczna liczba produktów ciernych jest istotną częścią naszego codziennego życia, takich jak sprzęgła i układy hamulcowe stosowane we wszelkiego rodzaju pojazdach, od samochodów po samoloty. Miedziany proszek metaliczny jest wykorzystywany do produkcji tych produktów ciernych.
  • Pasty termoprzewodzące: Miedź jest dobrym przewodnikiem zarówno ciepła, jak i prądu. Jego przewodnictwo cieplne jest wykorzystywane w urządzeniach takich jak wężownice chłodzące, grzejniki, wężownice grzewcze i inne. Miedź w proszku służy do wypełniania szczelin między dwiema powierzchniami. Działa jak pasta termoprzewodząca i przenosi ciepło z jednej postaci na drugą.
  • Produkty z miękkim magnesem: Miękkie magnesy można łatwo namagnesować i rozmagnesować. Są używane w wielu urządzeniach, takich jak transformator, maszyna wirująca, maszyna elektryczna, elektromagnes itp. Te cenne magnesy miękkie są wytwarzane przy użyciu metalurgii proszków miedzi.
  • Powłoka pokrywająca powierzchnię: Proszek metalicznej miedzi metalurgia jest również wykorzystywana w procesie powlekania powierzchni. Dokładny proces powlekania może się różnić w zależności od zmiany celu powlekania. Możesz wykonać powłokę na bazie żywicy, natryskiwanie termiczne, a nawet więcej.
  • Druk proszkowy miedzi: Proszek miedziany jest również używany w poligrafii. Istnieją atramenty na bazie miedzi, które są używane ze względu na ich połysk. Niektóre atramenty są używane ze względu na ich przewodnictwo. Przy produkcji tych specjalistycznych farb i atramentów miedź łączy się ze spoiwami.

Proszek metaliczny miedzi Wniosek:

Połączenia Proszek metaliczny miedzi ma lśniący czerwono-pomarańczowy kolor i jest wysoce przewodzący ciepło i elektrycznie. Ma wiele zastosowań w metalurgii proszków. Służy do produkcji miękkich magnesów, farb na bazie miedzi, atramentów, chemikaliów i elementów spiekanych. Jest również często używany w lutowaniu twardym do łączenia różnych części. Jest również stosowany w produktach do powlekania powierzchni i tarcia i wielu innych.