Pravidlá používania

predvoľby

1. objednať

Všetky objednávky tovaru sa považujú za ponuku spotrebiteľa na kúpu produktu v súlade s týmito ustanoveniami. Predávajúci má právo odmietnuť predať tovar.
Pokiaľ objednaný tovar v tom čase nie je v predaji, dostane spotrebiteľ možnosť počkať si na jeho uvedenie do predaja alebo na vrátenie peňazí do 7 dní.

2. Cena a platba

Ceny výrobkov zodpovedajú cenám uvedeným na webových stránkach.
Konečná suma nákupu vrátane ceny dodávky bude uvedená v košíku kupujúceho pred potvrdením nákupu.
Po obdržaní objednávky zašle predávajúci e-mailom informácie o produkte a jeho cene spolu s právom kupujúceho na stiahnutie produktu.
Nákupnú čiastku je potrebné uhradiť v plnej výške do dvoch dní, inak bude objednávka zo strany predajcu zrušená.

3. dodávka

Tovar objednaný v Litve bude doručený do 1-4 pracovných dní od prijatia objednávky.
Tovar objednaný mimo Litvy bude doručený do 5–32 pracovných dní od prijatia objednávky. Dodacia doba závisí od regiónu sveta zákazníka a od doručovacej služby, ktorú si sám vyberie.
Predávajúci použije potrebné spôsoby dodania, aby dostal produkt k zákazníkovi v stanovenej lehote.
Informácie o medzinárodnej objednávke:
Clá sa v jednotlivých štátoch líšia, spotrebiteľ by sa preto mal obrátiť na miestny colný úrad. Pri nákupe z Litvy je spotrebiteľ tiež dovozcom a je zodpovedný za všetky dovozné zákony a nariadenia poskytované krajinou, do ktorej dovážame náš tovar.
Pripomíname tiež, že všetky medzinárodné zásielky môžu otvárať a kontrolovať colní zástupcovia.

4. Práva predávajúceho

Predajca si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny uvedené na webových stránkach. Keď kupujúci uskutoční objednávku, predávajúci zabezpečí, aby sa uvedené ceny zhodovali s cenou produktu.
Predajca si vyhradzuje právo prerušiť distribúciu akýchkoľvek produktov.

5. Vyššia moc

Predajca nezodpovedá za nemožnosť plniť si svoje povinnosti, ak mu bránia vonkajšie faktory, ako sú štrajky, vojna, požiar, komunikačné a technologické problémy alebo nedostatok prírodných zdrojov. V takom prípade si predávajúci vyhradzuje právo na rozšírenie svojej zodpovednosti.

6. Zmeny pravidiel

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu Podmienok používania, toto právo však nezmení podmienky, za ktorých si spotrebiteľ kúpil produkt.