kontaktet

MB "Metalet me gamë të gjerë"

Numri i kompanisë: 305666564

Numri i TVSH-së: LT100014242310

Qyteti: Rumšiškės
Rruga: A. Baranausko 11
Vendi/Kodi postar: LT-56338

Lituani

Numri i telefonit: +37065139006 +Viber
Adresa e emailit: info@widerangemetals.com