Anodat metalike të zinkutAnoda metalike e zinkut

  Anodat metalike të zinkut janë anoda sakrifikuese që përdoren për të parandaluar korrozionin nga mbrojtja e katodës. Anodat e zinkut janë gjithashtu galvanike, ndërsa ato të tjera galvanike janë prej alumini ose magnezi. Vetitë mbrojtëse të anodës së zinkut janë për shkak të një potenciali më të konsiderueshëm të reduktimit të dëmshëm sesa ai i metalit që mbrohet. Agjenti oksidues që gërryen metalin oksidon anodën e zinkut, jo strukturën e mbrojtur metalike, kështu që sistemi mund të parandalohet nga ndryshkja. Ky material është një anodë sakrifikuese që lëshon elektrone dhe gërryen ngadalë anodën në vend të metalit aktual me një ngarkesë më pak negative.

Pse përdoret Zink Metal?

Zinku është një metal shumë aktiv që mund të sakrifikohet, duke e bërë atë zgjedhjen më të mirë për anodat sakrifikuese. Anodat e zinkut janë të përshtatshme për ujërat e kripura. Aplikacionet detare si byk, tank, timon dhe skelë përdoren më së shpeshti. Përdoret gjithashtu gjerësisht për tanke nëntokësore dhe hidraulik.

Përshkrimi i anodës metalike të zinkut

Anodat e zinkut përdorin potencialin, kapacitetin dhe vetitë e lidhjeve për të mbrojtur sipërfaqet metalike nga korrozioni. Kur zhytet në ujë, anoda e zinkut ka një potencial reduktimi prej -1.05 volt në krahasim me elektrodën e referencës. Kur anoda e zinkut afrohet me metale të tjera me potencial të lartë reduktimi, metalet e tjera bëhen katodë elektrokimike. Kur oksiduesi qorton mbulesën metalike, elektronet rrjedhin nëpër dizajn dhe lëshojnë anodën e zinkut, jo metalin e mbrojtur.

Aplikime

Anodet shpesh fiksohen si metal zink në këto sisteme, kështu që shumica e studimeve nuk kanë një katodë të përshtatshme për të reaguar me jonet e zinkut. Prandaj, kërkimet mbi katoda të përshtatshme për ndërthurje janë kryer në mënyrë aktive, dhe disa prej tyre kanë treguar rezultate të shkëlqyera. Megjithatë, shumë studime priren të anashkalojnë kuptimin e anodës metalike të zinkut. Në praktikë, anoda është çelësi për përcaktimin e densitetit të energjisë së të gjithë baterisë. Ju përpiqeni të pastroni dritën mbi rëndësinë e elektrodave negative të metalit të zinkut. Ky seksion do të shpjegojë shkurtimisht avantazhet dhe disavantazhet e zinkut në mjediset ujore me aciditet të dobët, do të përshkruajë përpjekjet e fundit për të përmirësuar performancën e metaleve të zinkut dhe do të nxjerrë mësime të rëndësishme për përpjekjet e ardhshme kërkimore.

Përparësitë

 • Ashtu si anodat e tjera galvanike, anodet e zinkut kanë përfitimet e mëposhtme:
 • Furnizimi i jashtëm me energji elektrike Mos
 • Lehtë për të ngritur
 • Tension i ulët
 • Mirëmbajtje e ulët
 • Kanë një rrezik të ulët të mbrojtjes së tepërt

Disavantazhet

 • Nuk disponohet në mjedise me rezistencë të lartë
 • Kërkoni izolim elektrik nga struktura të tjera
 • Kufizimi i kapacitetit aktual
 • I rëndë
 • Keni potencial për të bllokuar rrjedhën e ujit
 

Linjat e mbylljes rreth metalit të zinkut

Krahasuar me shumë studime mbi materialet e elektrodave pozitive ZIB, studimet për përmirësimin e performancës elektrokimike të elektrodave negative të metalit të zinkut janë ende në fazat e hershme. Problemet aktuale të elektrodës së zinkut janë performanca e ulët e ciklit dhe efikasiteti i Kulombit (CE) për shkak të rritjes së dendritit, vetë-korozionit dhe formimit të nënprodukteve të pakthyeshme. Kohët e fundit janë zhvilluar disa strategji praktike, të tilla si reformimi i ndërfaqes midis elektrodës negative dhe elektrolitit, dizajnimi i strukturës së elektrodës negative të zinkut dhe miratimi i ndarësve dhe elektroliteve të rinj për të zgjidhur të metat thelbësore të elektrodave negative të metalit të zinkut në elektrolitet e buta ujore. . Kjo analizë thekson përparimet aktuale në anodat e zinkut dhe kërkon të përvijojë perspektivat për projektimin e anodave metalike të zinkut me performancë të lartë në ZIB ujore.