Ne aplikojmë një normë TVSH zero për kompanitë e Bashkimit Evropian me një numër identifikimi të TVSH-së.

Ju lutemi na kontaktoni me email: info@widerangemetals.com në mënyrë që të vazhdoni porosinë tuaj duke përdorur normën zero (0%) të TVSH-së.