Pravila o privatnosti

Опште одредбе

1. Ова политика приватности регулише основне принципе и поступак прикупљања, обраде и чувања личних података е-продавнице МБ „Виде ранге метал“ (ввв.видерангеметалс.цом) и МБ „Виде ранге металс“ купца.

2. Прикупљање, обрада и чување ваших личних података утврђено је овом политиком приватности, Законом о правној заштити личних података Републике Литваније и другим правним актима.

3. Давањем својих личних података у е-трговини, сагласни сте да ће видерангеметал.цом управљати њима и обрађивати их у сврхе, средства и поступке предвиђене овом политиком приватности и правним актима.

4. МБ „Широки спектар метала“ следи следеће основне принципе обраде личних података:

4.1. Лични подаци се прикупљају у дефинисане и легитимне сврхе.

4.2. Лични подаци се обрађују тачно и поштено.

4.3. Лични подаци се обрађују законито, само у случајевима када:

4.3.1. субјект података даје сагласност, пристаје да се придржава правила коришћења е-трговине;

4.3.2. уговор се закључује или извршава када је једна од страна субјекат података;

4.3.3. МБ „Широк спектар метала“ по закону је потребан за обраду личних података;

4.3.4. лични подаци се морају обрађивати због легитимног интереса који следи ввв.видерангеметалс.цом или треће стране којој се достављају лични подаци, и ако интереси субјекта података нису важнији.

4.4. Лични подаци се стално ажурирају.

4.5. Лични подаци се чувају онолико дуго колико је потребно за сврхе у које се подаци обрађују.

4.6. Личне податке обрађују само запослени којима је такво право дато.

4.7. Све информације о обрађеним личним подацима су поверљиве.

4.8. О обради личних података обавештава се Државни инспекторат за заштиту података у складу са утврђеним поступком.

5. МБ „Широки асортиман метала“ поштује свачије право на приватност. Ваши лични подаци (име, презиме, старосна група, адреса, број телефона, адреса е-поште и други подаци наведени у формулару за регистрацију е-продавнице) се прикупљају и обрађују у следеће сврхе:

5.1. обрадити ваше поруџбине за робу;

5.2. издају финансијске документе (нпр. рачуне);

5.3. за решавање проблема у вези са презентацијом или испоруком робе;

5.4. да извршава друге уговорне обавезе;

5.5. за потребе директног маркетинга.

6. Е-маил за регистрацију У продавници морате да наведете потпуне и тачне личне податке.

7. У обради и чувању ваших личних података, МБ „Широки спектар метала“ примењује организационе и техничке мере које обезбеђују заштиту личних података од случајног или незаконитог уништавања, промене, откривања, као и од било које друге незаконите обраде.

8. МБ „Метали широког спектра“ може да користи податке који нису директно повезани са вашом особом у статистичке сврхе, податке о купљеној роби. Таква статистика ће се прикупљати и обрађивати на такав начин да спречи откривање идентитета купца или других личних података који би се могли користити за идентификацију купца.